Adres oraz siedziba spółki handlowej wpisanej do KRS

Chcesz założyć działalność gospodarczą w formie spółki handlowej np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową? W takim przypadku konieczne będzie określenie jej siedziby oraz adresu.

Zakładając spółkę należy określić jej siedzibę. W tym przypadku wystarczy podać miejscowość, w której siedzibę ma jej organ zarządzający, np. Kraków.

Jednak, rejestrując spółkę w rejestrze przedsiębiorców KRS poprzez system S24 lub Portal Rejestrów Sądowych, konieczne jest podanie siedziby spółki z dokładnym jej adresem.
Adres spółki informuje konkretnie o lokalizacji danego budynku czy lokalu. Jest to rzeczywisty, istniejący i pełny adres w danej miejscowości (ulica, numer budynku/lokalu – np. ul. Wielicka 42, 30-552 Kraków).

Siedziba spółki to dana miejscowość.
Adres siedziby spółki to konkretna, istniejąca lokalizacja.
Adres miejsca prowadzenia działalności

W przypadku spółek rejestrowanych w KRS musisz jeszcze podać adres miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest inny niż adres siedziby. Takimi miejscami będą np. hurtownie, sklepy czy magazyny.

Jaki adres wskazywać na rachunku i fakturze?

Na fakturze powinien być podawany adres siedziby działalności gospodarczej podatnika zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym na formularzu VAT-R. W przypadku spółek KRS będzie to adres ich siedziby.

Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej

Adres ten może być inny niż adres siedziby spółki, miejsca prowadzenia działalności czy biura rachunkowego – dokumentacja może być przechowywana np. w oddziale biura rachunkowego lub prywatnym mieszkaniu jednego ze wspólników. Ważne, aby tutaj również podać faktyczny, pełny adres danego lokalu.

Obowiązkowy tytuł prawny

Spółka musi posiadać tytuł prawny oraz dokument potwierdzający do każdej nieruchomości, której adres zgłasza do KRS, GUS czy Urzędu Skarbowego, bez względy czy jest to adres siedziby spółki czy adres miejsca prowadzenia działalności.

O przedstawienie takiego dokumentu wystąpi Urząd Skarbowy w momencie przekazania danych uzupełniających spółki oraz przy rejestracji do VAT. Urząd Skarbowy, po kontroli i potwierdzeniu danych, przekazuje informacje do ZUS i GUS.
W takim wypadku, jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, spółka nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości albo nie zmieni odpowiednio wpisu w KRS, nie zostanie zarejestrowana do VAT oraz może nie rozpocząć działalności.

Pamiętaj:

Po wpisie spółki do KRS należy przekazać dane uzupełniające o spółce do Urzędu Skarbowego. Jest to obowiązkowe.

Uwaga!

Jeżeli jako adres siedziby spółka wskaże lokal, do którego nie ma tytułu prawnego albo jego właściciel nie wyraził zgody na prowadzenie w nim działalności, może to być podstawą nie tylko do wykreślenia spółki z rejestru, ale też problemów z rejestracją do VAT. Urząd Skarbowy może też zakwestionować wszystkie wydatki poniesione w związku z bezprawnym użytkowaniem lokalu na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności.

Czytaj również